Horaris

La llar està oberta de les 8:00h del matí fins les 18:00h de la tarda.

Hora d’ acollida és de 8:00h a 9:00h  i de 17:00h a 18:00h

MATINS: Entrada: de 9:00h a 9:30h
Sortida: de 12:30h a 13:00h

De 9h a 13h amb menjador

De 9h a 15h amb menjador

De 9h a 17h amb menjador

TARDES: Entrada: de 15:00h a 15:15h
Sortida: de 17:00h