Projecte educatiu

“Treballem amb l’objectiu de col·laborar en el desenvolupament de l’infant, preparant les activitats adequades al seu moment evolutiu”

En aquesta primera etapa educativa els infants assoleixen moltes conductes i s’inicien en molts aprenentatges. El que pretenem és ajudar i promoure el desenvolupament de tots els nens i nenes, respectant sempre les diferències individuals.

És per tot això que utilitzem una metodologia globalitzadora. A partir de materials concrets treballem les diferents àrees de desenvolupament per tal que cada infant integri nous coneixements en relació a allò que és capaç. D’aquesta manera l’infant amplia els seus esquemes de coneixement.